Frits Heimans, schilder en musicus, 1952


Frits is al op jonge leeftijd bezig geweest eigen uitdrukkingsvormen te onderzoeken.

Daarbij speelden persoonlijke aanleg en stimulerende factoren in zijn sociale omgeving een belangrijke rol. Hoewel vormen van beeldend werk al vroeg zijn interesse hadden werd muziek maken zijn eerste goed ontwikkelde eigen expressie vorm. Toch haalde hij zijn eerste beroepskwalificatie in de psychologie. Maar   daarna was de weg vrij om alsnog een studie Saxofoon aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam te volbrengen. Ruim 2 decennia heeft Frits fulltime als uitvoerend musicus gewerkt.

Noch tijdens school en studie, noch in de jaren van het bestaan als uitvoerend musicus heeft zijn beeldende ontwikkeling stilgestaan. In tegendeel, interesse voor beeldende kunst en bouwkunst hebben bij Frits altijd een belangrijke plaats ingenomen. Beeldende kunst en architectuur betekenen voor hem meer dan enkel te consumeren grootheden. Het handwerk van improvisatie en compositie uit de muziek blijkt op vele manieren toepasbaar op de beeldende disciplines. Daarnaast leveren observaties en analyses van menselijk gedrag voor de psychologisch getrainde toeschouwer rijk bronnenmateriaal voor eigen ideeŰn en voor eigen beelden. Tekenen en schilderen, in beginsel nog zonder al te veel gerichte ambitie, groeiden langzaamaan uit tot belangrijke uitdrukkingsmogelijkheden.

In dit proces kwam Frits tot het inzicht dat beeldend werken hem uiteindelijk het dichtst bij zijn persoonlijke ideaal van artistieke vrijheid kan brengen. Vrijheid die vooral niet in conflict is met de remmende voorsprong van een overdosis geschoolde kennis en jarenlange routine op bepaalde vakgebieden, zoals hij het zelf uitdrukt. Volledig toe kunnen geven aan intu´tieve expressie. Je fantasie de vrije loop laten en je tegelijk bewust zijn van je eigen achtergrond en van waarneembare structuren in de wereld om je heen. Daarbij ongedwongen interactie plaats laten vinden tussen de verschillende disciplines die je beheerst. Dat is het ideaal. Op een bepaald moment heeft Frits ervoor gekozen om letterlijk een gedeelde beroepspraktijk als beeldend kunstenaar en als musicus in te richten.

In zijn schilderwerk komen verschillende grootheden samen in een fascinerende symbiose: abstractie, structuur en compositie in relatie met muziek, psychologie als eeuwige speurtocht naar de essentie van het leven, architectuur als ruimtelijke maat voor hoe je in het leven staat, intu´tie en spontaniteit als gidsen voor het proces van het creŰren.

Frits schildert het liefst met olieverf maar maakt ook veel gebruik van acrylverf. Een rijk en gevarieerd kleur- palet kenmerkt zijn werk. Naar zijn eigen beleving verschijnt er met vorderende leeftijd wat meer soberheid in dit palet. Abstractie kan als het overkoepelende stijlmiddel aangemerkt worden, hoewel er ook regelmatig figuratieve en architectonische elementen een plek op zijn doeken innemen. Tekenen is altijd een belangrijk onderdeel van het beeldend werk, zowel als studie- en schetsfase als ook als ge´ntegreerd beeldelement in het schilderwerk. Frits schildert meestal op meerdere doeken tegelijk.